AnasayfaHakkımızda

Ç.şitli Avrupa ülkelerindeki çalışma şartları:
Almanya
Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Norveç


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Asgari Şartlar

Printer friendly

Ülke:Çek Cumhuriyeti
ÜcretlerÜcretler:

Saat başı ve CZK (Çek Korunası) olarak (1 Euro = 25,8 CZK, 8/2011 tarihinde güncelleştirilmiş)

Haftada 40 saat
1. 50,00
2. 53,50
3. 58,20
4. 62,40
5. 70,30
6. 77,40
7. 86,20

Haftada 38,75 saat
1. 51,50
2. 54,90
3. 59,60
4. 65,10
5. 72,60
6. 79,80
7. 89,00

Haftada 37,5 saat
1. 53,30
2. 56,70
3. 61,60
4. 67,40
5. 75,00
6. 82,50
7. 92,00

1. Vasıfsız işçiler; net olarak belirlenen iş akışı ve detaylı talimatlara göre yürütülen işler
2. Vasıfsız işçiler; farklı çalışmalarla birleştirilmiş işler
3. Muhtelif ve net olarak belirlenen iş akışına göre yürütülen işler
4: Kalifiye işler
5: Muhtelif ve kalifiye işler
6: Kullanılan malzemeler için büyük sorumluluk isteyen muhtelif ve kalifiye işler
7: Vasıflı ve kalifiye işler, uzman işçiler
Ek ücretlerEk ücretler:

Fazla çalışma saatleri:
a) İş günlerinde: normal ücret artı en az % 25/saatte

İşçi ile işveren arasındaki anlaşmalara göre ek ücret yerine fazla çalışma saatleri karşılığında izin de verilebilir.

Firmalar ile yapılan toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmaya göre daha yüksek ek ücretler de belirlenebilir.


b) İznin, yerine getirilen fazla çalışma saatlerinden en geç üç ay sonra verilmesi lazım; aksi takdirde işçi ek ücretini (yukarıya bakınız) talep edebilir.


Gece çalışmaları:
Normal ücret artı en az %10/saatte


Cumartesi ve Pazar günlerinde çalışmaları:
Normal ücret artı en az %10/saatte

Bayram günleri:
1 Ocak, Paskalya Pazartesisi, 1 Mayıs, 8 Mayıs, 5 ve 6 Temmuz, 28 Eylül, 28 Ekim, 17 Kasım, 24 ile 25 ve 26 Aralık.

a) Bayram günleri çalışmalarında işçi, normal ücretinin yanısıra en geç üç ay içerisinde çalıştığı gün ya da saat sayısının karşılığı olarak aynı oranda izin almaktadır. İşçi, bu izin süresi boyunca normal ücretini almaktadır.

b) İşçinin, bayram gününde çalışmasının karşılığı izin yerine normal ücretin tam iki katı ödemesi şeklinde bir anlaşma yapılabilir.

c) Bir bayram günü bir iş gününe denk gelirse ve çalışılmazsa işçi o günün normal ücretini almaktadır.

Ağır ve kirlilik derecesi yüksek olan işler:
1. 567/2006 no’lu hükümetin kararnamesi gereğince işçi, ağır işler için normal ücretin yanısıra saatte %10 ek ücret almaktadır.

2. İşçi, sağlığa zarar veren ve özel korunma malzemeleri isteyen (asbestten koruyucu elbiseler, gaz maskesi, dalgıç malzemeleri v.b.) işlerin karşılığında her başlanmış saat için CZK 50 ek ücret olarak almaktadır.

Firmalar ile yapılan toplu iş sözleşmelerinde daha yüksek olan ek ücretler belirlenebilir.

Diğer ek ücretler:
Firmalar ile yapılan toplu iş sözleşmelerinde farklı ek ücretler de belirlenebilir.

Çağrı üzerine çalışma (Standby):
İşçinin çağrıya hazır bulunması gerekirse en az normal ücretin %15, bayram günlerde ise 25’ini ek ücret olarak almaktadır; firmalar ile yapılan toplu iş sözleşmelerinde daha yüksek olan ek ücretler belirlenebilir.


İşin durdurulması:
İşçi, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden çalışamazsa (makina bozukluğu, malzeme veya ikmal malzeme eksikliğinden v.b.) ve başka işleri yapmaya direktif verilmediyse normal ücretin %80’ini almaktadır.

İşçi, kötü hava koşulların nedeniyle çalışamazsa normal ücretin %60’ını almaktadır.
Ücretten kesintiÜcretten kestintiler:
Sağlık sigortası: brüt ücretin işveren %9’unu, işçi %4.5’ini karşılamaktadır.
Sosyal sigortası: : brüt ücretin işveren %25’ini, işçi %6,5’sını karşılamaktadır.
Vergilendirme: vergi değerinin hesaplanmasında esas alınan miktarın %15’idir. Yani brüt ücret esaslı değil (vaziyete göre değişken).


Çalışma saatleriÇalışma saatleri:
Haftada en fazla 40 saat

Yer altı veya maden ocağındaki çalışmalar: haftada en fazla 37.5 saat
Vardiyalı çalışma (üçlü vardiya veya 24 saat aralıksız çalışma): haftada en fazla 37.5 saat
Kanserojen maddelere mağruz kalınan çalışmalar: haftada en fazla 33.5 saat

Farklı hükümler iş yerinin talimatnamesinde kararlaştırılmış olabilir.
Hastalık ve kazaHastalık ve kazalar:

İş yerinde meydana gelen bir kaza ya da işten kaynaklanan bir hastalık durumunda işveren bunu karşılama zorunluğu taşımaktadır: iş göremezlik durumunda ücret karşılanması, gerekirse manevi tazminat ödenmesi, mesleki vaziyet kaybı ile ilaç ve tedavi masraflarının karşılanması esastır.

Günlük istirahat parası:
Ücret değerinin %60’ı.
Diğer Bilgiler
İletişimİletişim:

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan İnşaat İşçileri sendikası:

OS Stavba ČR
Náměstí W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Czech Republic
Telefon: 00420 234 462 213
http://stavba..cmkos.cz
E-Mail: stavba@cmkos.cz

İngilizce bilen yetkili kişi:
Iveta Pýchová
pychova.iveta@cmkos.cz