Zgomotul de fondAcasa

Conditiile de lucru in:
Austria
Belgia
Elvetia
Finlanda
Franta
Germania
Irlanda
Islanda
Italia
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Republica Ceha
Spania
SuediaThis project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)

Conditii de lucru

Printer friendly

Country:Italia
SalariiLucrul in sectorul de constructii din Italia este reglementat prin contractul de ramura - CCNL- valabil 4 ani pentru partea scrisa si 2 ani in ce privesc salariile, si suplimentar, derivate din el, contracte regionale semnate la nivelul fiecarei regiuni sau provincii italiene.
Contractul national stabileste salariile minime pentru intregul teritoriu national; contractele regionale stipuleaza variabilele, suplimentele salariale si alte clauze care nu sunt cuprinse in contractul la nivel national.

Salarii orare minime
Salariile minime pentru sectorul de constructii sunt stabilite prin contractul colectiv de ramura, asa cum sunt ele cuprinse in tabelul de mai jos, la care se adauga o componenta salariala stabilita la nivel local. Salariile se pot plati saptamanal, bilunar sau lunar.
1. maistru – 10,39 euro/ora
2. muncitor specialist – 9,85 euro/ora
3. muncitor calificat – 9,16 euro/ora
4. muncitor comunal – 8,26 euro/ora
5. necalificat – 7,14 euro/ora
6. paznic – 6,70 euro/ora
PremiiOre suplimentare, ore de noapte si ore in sarbatori legale
Orele suplimentare indreptatesc lucratorul la plata suplimentara, suma depinzand daca sunt lucrate in timpul zilei sau noaptea.


Orele suplimentare sunt permise, cu acordul lucratorului, pana la o limita de 250 de ore/an. Angajatorul poate cere lucratorului sa lucreze timp suplimentar, dar numai dupa un preaviz de 72 de ore, cu exceptia cazurilor urgente.

Programul de noapte este considerat intre 22.00-6.00.

Munca efectuata in zilele de sarbatori legale sau religioase este platita.

Taxe si impozite platite de salariat
Program de lucruProgram normal
Timpul normal de lucru este de 40 de ore/saptamana ca medie anuala, cu un maximum de 10 ore/zi. Timpul lucrat suplimentar indreptateste lucratorul sa incaseze prime suplimentare.

Concedii
Concediul anual este stabilit la 4 saptamani calendaristice, echivalente cu 160 ore lucratoare, in care nu sunt cuprinse sarbatorile nationale, religioase si concediile medicale.
Data de intrare in concediu este stabilita de comun acord, in functie de specificul muncii de pe santierul respectiv, pentru fiecare echipa in parte sau individual.
Imbolnaviri si accidenteAccidente de munca si boli profesionale
In cazul unor imbolnaviri profesionale, lucratorul care nu mai este in perioada de proba, este indreptatit sa isi pastreze locul de munca pe o perioada de 9 luni consecutive (echivalentul a 270 de zile calendaristice, fara a-si pierde vechimea).

In cazul unui accident de munca, muncitorul care nu mai este in perioada de proba este indreptatit sa isi pastreze locul de munca pana la data indicata in certificatul medical eliberat de catre autoritatea italiana competenta (INAIL).
Alte InformatiiLucratori din afara Uniunii Europene
In scopul facilitarii intrarii in sectorul constructiilor a muncitorilor care provin din afara Uniunii Europene, scolile de meserii din sector tin cursuri de limba italiana, cursuri de meserii si cursuri de siguranta in mediul de munca.

Contacte FILLEA CGIL
www. filleacgil.it
Vorbitor de limba engleza:
Mercedes Landolfi
m.landolfi@filleacgil.it

FILCA CISL
www.filca.cisl.it
Vorbitor de limba engleza:
Claudio Sottile
claudio.sottile@cisl.it

FENEAL UIL
www.feneal-uil.it
Vorbitor de limba franceza:
Massimo Trinci
massimo.trinci@feneal-uil.it