O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Szwecja
Wynagrodzenieod 6/2009

Cieśla, betoniarz i murarz, stawka akordowa: 178,19 SEK/godz.
Cieśla, betoniarz i murarz, stawka godzinowa: 145,97 SEK/godz.
Cieśla, betoniarz i murarz, stawka akordowa i godzinowa: 158,79/godz.
Hydraulik, stawka akordowa i godzinowa: 158,73 SEK/godz.
Pracownik budowlany, stawka akordowa i godzinowa: 155,09 SEK/godz.
Szklarz, stawka akordowa i godzinowa: 143,41 SEK/godz.

100 SEK to około 9,5 euro (dane z dn. 11.5.2009)
Godziny nadliczbowe/dietyPraca w godzinach nadliczbowych
W dniu roboczym za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli wykonywaną po 8 godzinach pracy przysługuje dodatek w wysokości 37% stawki godzinowej.

Za pracę podczas weekendów oraz w dni świąteczne dodatek do stawki godzinowej wynosi 70%.
Ubezpieczenie spoleczne
Godziny pracyUstawowy czas pracy to 40 godzin w tygodniu.

Średni tygodniowy czas pracy w rozliczeniu 4-miesięcznym nie może przekroczyć 48 godzin.

Przy zatrudnieniu na czas określony suma godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 100 godzin, przy zatrudnieniu na czas nieokreślony suma godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 200 godzin.

Urlop
5 tygodni w roku

Jeśli w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy, wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest pracownikowi w wysokości jego średniego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku z dodatkiem 12,8%. Jeśli układ zbiorowy pracy nie obowiązuje, wysokość wynagrodzenia urlopowego wylicza się na podstawie średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownika z poprzedniego roku + 12%.
Choroba i wypadekWynagrodzenie w czasie choroby
W przypadku choroby otrzymasz wynagrodzenie od pracodawcy za pierwsze 14 dni niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy
Jeśli przebywasz na zwolnieniu chorobowym dłużej niż 14 dni otrzymasz zasiłek chorobowy z Försäkringskassan (szwedzki zakład ubezpieczeń społecznych). Zasiłek chorobowy wypłacany jest nie dłużej niż 364 dni w okresie 15 miesięcy. W niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Zasiłek chorobowy wynosi około 80% rocznego wynagrodzenia brutto. Tak jest w przypadku, gdy roczny dochód nie przekracza 307 500 SEK (7,5 x suma stawki podstawowej. Wyższe wynagrodzenie nie uprawnia do wyższego zasiłku chorobowego. Jeśli twoje wynagrodzenie jest niższe niż 9 900 koron (24% sumy stawki podstawowej) nie otrzymasz zasiłku chorobowego.)
Inne
Adresy kontaktoweZwiązek zawodowy: BYGGNADS www.byggnads.se

Informacje w jęz. polskim: Cezary.Mozalewski@byggnads.se
Informacje w jęz. angielskim: Christer.Carlsson@byggnads.se