O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Islandia
WynagrodzenieWynagrodzenie minimalne
Obowiązuje od 1.06.2010

Pracownik budowlany: 171.618 ISK miesięcznie

Cieśla, malarz, hydraulik z dyplomem czeladnika : 235.555 ISK miesięcznie

Godziny nadliczbowe/dietyPraca w godzinach nadliczbowych
80 % stawki dziennej

Urlop
Minimum: 2 dni robocze za każdy przepracowany miesiąc i 10,17% dodatku urlopowego
Maksimum: 30 dni w roku i 13,04% dodatku urlopowego (dodatek zależy od stażu pracy)
Ubezpieczenie spolecznePodatek wynosi 37,31 - 46,21%, kwota wolna od podatku 44.205 IKR
Składka na fundusz emerytalny: 4% wkład pracownika, 8% wkład pracodawcy
Składka na związek zawodowy: 0,7 – 1% wynagrodzenia miesięcznego
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1% oraz składkę urlopową w wysokości 0,25% opłaca pracodawca
Godziny pracyCzas pracy (od poniedziałku do piątku) 40 godzin.


Ustawowe dni świąteczne
16 dni w roku
Choroba i wypadekPracownik otrzyma wynagrodzenie od pracodawcy po przepracowaniu przynajmniej 2 dni w miesiącu. W czasie choroby pracownika pracodawca ma obowiązek wypłaty jego wynagrodzenia do maksimum 3 miesięcy niezdolności do pracy (zależy od stażu pracy). Po 3 miesiącach obowiązek wypłaty zasiłku przechodzi na fundusz zdrowia.
Innehttp://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-300//408_read-830/

http://www.ahus.is/index.php?lang=en

http://vinnumalastofnun.is/english
Adresy kontaktoweSamidn
Związek zawodowy: www.samidn.is
Informacje w jęz. angielskim: Pálmi Finnbogason: palmi(at)samidn.is