O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Wielka Brytania
Wynagrodzenieod 6/2009

Ustawowa płaca minimalna (wszystkie branże);

Ustawowa stawka minimalna obowiązująca od 1.10.2008 wynosi:

Pracownicy w wieku 22 lat i powyżej: 5,73 £ /godz.
Pracownicy w wieku od 18 – do 21 lat: 4,77 £ /godz.
Pracownicy w wieku od 16- do 17 lat: 3,53 £/godz.

Pracodawca ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia minimalnego jedynie opłatę za zakwaterowanie (pracodawca musi zarządzać lub być właścicielem obiektu). Opłata dzienna za zakwaterowanie nie może wynosić więcej niż 4,46 £, tygodniowa 31,22 £ (stawki obowiązują od października 2008).

Nauka zawodu
Uczniowie przygotowujący się do zawodu w wieku poniżej 19 lat nie podlegają ustawie o płacy minimalnej.
Uczniowie starsi, powyżej 19 roku życia, w pierwszym roku nauki zawodu nie podlegają pod ustawę o płacy minimalnej.
Układ zbiorowy pracy w branży budowlanej to: Construction Industry Joint Council, w skrócie układ zbiorowy CIJC

Obowiązujący od 30.06.2008:
Pracownicy wykwalifikowani: 775 pensów/godz. i 302,25 funtów/tygodniowo
Stawka wykwalifikowania 4: 835 pensów/godz. i 325,65 funtów/tygodniowo
Stawka wykwalifikowania 3: 885 pensów/godz. i 345,15 funtów/tygodniowo
Stawka wykwalifikowania 2: 946 pensów/godz. i 368,94 funty/tygodniowo
Stawka wykwalifikowania 1: 982 pensy/godz. i 382,98 funtów/tygodniowo
Stawka mistrzowska: 1030 pensów/godz. i 401,70 funtów/tygodniowo

Stawki wynagrodzenia dla uczniów
Rok 1: 429 pensów/godz. i 167,31 funtów/tygodniowo
Rok 2: 554 pensy/godz. i 216,06 funtów/tygodniowo
Rok 3 bez NVQ2: 648 pensów/godz. i 252,72 funty/tygodniowo
Rok 3 z NVQ2: 824 pensy/godz. i 321,36 funtów/tygodniowo
Rok 3 z NVQ3: 1030 pensów/godz. i 401,70 funtów/tygodniowo
Zakończenie praktyki z NVQ2: 1030 pensów/godz. i 401,70 funtów/tygodniowo

Od drugiego roku praktyki i od 22 roku życia uczniowie objęci są ustawę o płacy minimalnej.
Godziny nadliczbowe/dietyUkład zbiorowy CIJC
Godziny nadliczbowe są naliczane dziennie, ale dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych jest rozliczany w systemie tygodniowym i naliczany po przepracowaniu 39 godzin tygodniowo, chyba że pracownik przepracował niepełny tydzień za zgodą pracodawcy lub z powodu potwierdzonej zwolnieniem choroby lub wypadku.

Godziny nadliczbowe są rozliczane w następujący sposób:
Od poniedziałku do piątku: za pierwsze 4 godziny po zakończeniu normalnego czasu pracy pracownik otrzyma dodatek w wysokości 50%, za każdą kolejną godzinę przepracowaną w danym dniu dodatek w wysokości 100%

Sobota: za pierwsze 4 godziny pracy dodatek do godzin nadliczbowych wynosi 50%, za każdą kolejną godzinę dodatek 100%

Niedziela: dodatek 100% za każdą przepracowaną godzinę aż do poniedziałku rano.

Jeśli pracownik po przepracowaniu pełnego dziennego czasu pracy w dzień lub w nocy zostanie wezwany do pracy, otrzyma wypłatę za nadgodziny, tak jakby pracował bez przerwy.

Godziny nadliczbowe są naliczane do podstawowej stawki godzinowej. Dodatki do stawki podstawowej wynikające z pełnionej funkcji, odpowiedzialności, szkodliwych warunków pracy lub inne bonusy nie mogą być brane pod uwagę przy naliczaniu godzin nadliczbowych. W żadnym przypadku dodatki do wynagrodzenia nie mogą przekroczyć 100% stawki podstawowej.

Dodatek za pracę w porze nocnej
Jeśli praca wykonywana jest w porze nocnej przez brygadą pracującą w systemie dziennym, to za tę pracę powinni otrzymać normalną stawkę płacową plus dodatek 25% do każdej przepracowanej godziny.

Godziny nadliczbowe są doliczane do stawki podstawowej, w żadnym przypadku jednak nie mogą przekroczyć podwójnej stawki godzinowej. Godziny nadliczbowe obliczane są w następujący sposób:
Od poniedziałku do piątku: za pierwsze 4 godziny pracy po zakończeniu normalnego czasu pracy otrzymasz dodatek do stawki podstawowej w wysokości 50% plus dodatek za pracę w porze nocnej 25%, za każdą kolejną godzinę przepracowaną w danym dniu dodatek w wysokości 100%
Weekendy: za wszystkie godziny przepracowane w porze nocnej w sobotę i niedzielę aż do rozpoczęcia pracy w poniedziałek należy się stawka podwójna (100%).
Ubezpieczenie spolecznePodatki
Stawki podatku dochodowego dla osób z umowami o pracę tzw. PAYE (Pay As You Earn) wynoszą:

Wynagrodzenie roczne poniżej 37.400 £: 20%
Wynagrodzenie roczne powyżej 37.400 £: 40%

Osoby zarabiające poniżej 125 £ tygodniowo lub 540 £ miesięcznie są zwolnione od podatku

Ubezpieczenie
Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane zgodnie z angielskim system ubezpieczenia tzw. National Insurance scheme, obejmującego również: wypłatę ustawowych emerytur, zasiłku dla bezrobotnych itp. Składka na ubezpieczenie jest potrącana przez pracodawcę w stałej wysokości od wynagrodzenia brutto i wynosi 11% pensji.
Godziny pracyUkład zbiorowy CIJC
Czas pracy
Od poniedziałku do czwartku: 8 godzin dziennie
Piątek: 7 godzin dziennie
W sumie: 39 godzin tygodniowo, z wyjątkiem pracowników zmianowych, którzy od poniedziałku do piątku pracują 8 godzin i 40 godzin tygodniowo

Urlop
Od października 2007 masz prawo do minimum 24 dni urlopu w roku. Te 24 dni mogą zawierać 8 ustawowo wolnych dni od pracy. Od kwietnia 2009 minimalna suma dni urlopowych wzrasta do 28 dni, te również mogą zawierać 8 dni ustawowo wolnych.

Układ zbiorowy CIJC:
Pracownicy mają prawo do 21 dni urlopu w roku (8 dni ustawowo wolnych od pracy nie może być wliczanych do dni urlopowych)

Ustawowe dni wolne od pracy
8 dni w roku: Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 poniedziałek maja, ostatni poniedziałek maja (Spring bank holiday), ostatni poniedziałek sierpnia (Summer bank holiday), 25 i 26 grudnia
Choroba i wypadekChoroba
Ustawowy zasiłek chorobowy:
według obowiązującego prawodawstwa pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego (SSP).
Stawka tygodniowa zasiłku chorobowego wynosi 79,15 £ dla pracownika ze średnim wynagrodzeniem tygodniowym 95£ lub więcej.
Po 4 tygodniach zatrudnienia pracownik ma prawo do pełnego 4 tygodniowego przemysłowego zasiłku chorobowego (Industry Sick Pay – ISP) z dodatekiem SSP.

Po 15 nieprzerwanych tygodniach zatrudnienia pracownik ma prawo do pełnego 7 tygodniowego zasiłku ISP z dodatkiem SSP.

Składka ISP wynosi 107,16 £ (obowiązująca od 30.06.2008).

Wypadek
Układ zbiorowy CIJC: za wypadek przy pracy (lub wypadek w drodze lub z pracy) pracownik ma prawo do odszkodowania od pracodawcy. Wysokość odszkodowania jest zależna od stopnia zakwalifikowania danego wypadku, wypłacanego według schematu Building and Civil Engineering (B&CE) Accident Benefit Scheme
InneDuża część pracowników budowlanych w Wielkiej Brytanii stanowią osoby pozornie samozatrudnione. To oznacza, że oficjalnie prowadzą one działalność gospodarczą, sposób ich pracy wskazuje jednak na to , że powinni być zatrudnieni na umowę o pracę.

Samozatrudnionych obejmują inne przepisy i regulacje prawne, włączając w to wysokość podatków, ubezpieczenia społecznego (zasiłku chorobowego czy zasiłku dla bezrobotnych itp.) Pracodawca ma ogromne korzyści przy zatrudnieniu samozatrudnionego. Największe wynikają z braku koniczności odprowadzania od tego pracownika stawki ubezpieczenia społecznego (12,8% wypłaty). Zaangażowanie pracownika na podstawie samozatrudnienia oznacza również, że pracodawca może nie wypłacać wynagrodzenia urlopowego czy zasiłku chorobowego. Pozornie samozatrudniony jest również pozbawiony praw wynikających z zatrudnienia bezpośredniego.

Na wszystkie pytania dotyczące płacy minimalnej udzielimy odpowiedzi pod numerem telefonu: 0845 6000 678 , od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Opłata jak za połączenie lokalne. Pomoc uzyskasz w ponad 100 językach. Adres mailowy: nmw(at)hmrc.gov.uk
Adresy kontaktoweUCATT: http://www.ucatt.info/content/blogcategory/25/37/
Doerthe Weimann, UCATT Head Office, dweimann(at)ucatt.org.uk (replace (at) by @), Tel. +44 (0)20 7622 2442