O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Francja
Wynagrodzenieod 3/2010

Wysokość wynagrodzenia jest zróżnicowana regionalnie. Szczegółowe informacje możesz uzyskać w biurach związków zawodowych.

Budownictwo
Pracownicy fizyczni: od 1337,7 do 1970 euro, wysokość pensji zależna od wykształcenia i doświadczenia
Pracownicy administracyjni: od 1340 do 2729 euro, wysokość pensji zależna od wykształcenia i doświadczenia
Kadra kierownicza: od 2743 do 4366 euro, wysokość pensji zależna od wykształcenia i doświadczenia

Sektor państwowy
Pracownicy fizyczni: od 1320 do 2900 euro, wysokość pensji zależna od wykształcenia i doświadczenia
Pracownicy administracyjni: od 1390 do 2650 euro, wysokość pensji zależna od wykształcenia i doświadczenia
Kadra kierownicza: od 2010 do 3900 euro, wysokość pensji zależna od wykształcenia i doświadczenia
Godziny nadliczbowe/dietyPraca w godzinach nocnych: każda z wymienionych grup płacowych ma prawo do dodatku za pracę w godzinach nocnych; średnio wynosi on + 20% stawki godzinowej

Dodatek urlopowy: dla wszystkich kategorii płacowych + 30% miesięcznego uposażenia, raz w roku

Tylko dla pracowników administracyjnych: +100% dodatek za pracę w niedzielę, w dni świąteczne i pracę w godzinach nocnych

Praca w godzinach nadliczbowych: w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe możesz otrzymać od pracodawcy czas wolny od pracy lub ekwiwalent pieniężny, wynoszący minimum + 25% stawki podstawowej
Ubezpieczenie spolecznePracownicy podlegają pod francuskie prawo ubezpieczenia społecznego
Składka na ubezpieczenie społeczne składa się ze składki pracownika i ze składki pracodawcy. Od stawki brutto potrącane jest ok. 23% na poczet ubezpieczenia społecznego.

Pracownicy oddelegowani
W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne potrącane od pracownika i pracodawcy winne być odprowadzane w kraju pochodzenia pracownika.

Godziny pracyUstawowy czas pracy wynosi
35 godzin w tygodniu.
Możliwe jest uelastycznienie czasu pracy, jednak średnia czasu pracy w rozliczeniu rocznym nie może przekroczyć 35 godzin na tydzień.
Pracownicy administracyjni oraz kadra kierownicza pracuje nie dłużej niż 215 dni w roku, jednak bez limitu czasu pracy.

Urlop
5 tygodni

Maksymalny czas pracy
10 godzin dziennie
48 godzin tygodniowo

Choroba i wypadekPracownicy podlegają pod francuskie prawo ubezpieczenia społecznego
W przypadku choroby otrzymasz 100% wynagrodzenia od 1-go do 90-go dnia niezdolności do pracy. Wyjątek: pracownicy prywatnego sektora budowlanego za pierwsze 3 dni choroby nie otrzymują zasiłku chorobowego. Po 48 dniach choroby pracownicy sektora prywatnego podobnie jak sektora publicznego otrzymają 75% wynagrodzenia.

Pracownicy oddelegowani
Pracownicy oddelegowani podlegają pod prawo ubezpieczeniowe kraju pochodzenia

InnePracownikom wykonującym pracę poza miejscem zatrudnienia wypłacany jest dodatek żywieniowy i transportowy
Adresy kontaktoweZwiązek zawodowy:
CFDT-FNCB, www.cfdt-construction-bois.fr
Informacje w jęz. angielskim:
alexandra.rettien(at)cfdt-fncb.org

CGT, www.http://www.construction.cgt.fr/