O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Hiszpania
Wynagrodzenieod 6/2009

Powszechny układ zbiorowy w budownictwie reguluje poziom stawek minimalnych i kategorie zawodowe na 2009 (2008):

Poziom VI: pracownik administracyjny, projektant, kierownik produkcji, geodeta, kamieniarz: 9,05 euro

Poziom VII: projektant, mistrz budowlany, geodeta, analityk, agent handlowy, kierownik budowy, pracownicy wykwalifikowani: 8,91 euro

Poziom VIII: urzędnik administracyjny, serwisant i kontroler urządzeń odbiorczych, analityk: 8,78 euro

Poziom IX: Pomoc biurowa, asystent geodety, sprzedawca, portier: 8,65 euro

Poziom X: Laborant, ochroniarz, pracownik magazynowy, pielęgniarka, kasjer, pracownicy wykwalifikowani: 8,52 euro

Poziom XI: pracownik wykwalifikowany i średnio-wykwalifikowany: 8,40 euro

Poziom XII: Pracownik niewykwalifikowany, sprzątacz: 8,25 euro

W rzeczywistości, w wielu regionach twoje wynagrodzenie będzie wyższe: na przykład – na poziomie XII, pracownik niewykwalifikowany w Las Palmas otrzyma 8,39 euro; w Murcia 9,10 euro; w La Rioja 9,42 euro, w Barcelonie 11,13 euro; w Madrycie 9,25 euro

Dopasowanie pensji do poziomu inflacji do 2011 roku, przewidziany wzrost + 1,5% w roku
Godziny nadliczbowe/dietyPraca w godzinach nadliczbowych
Jeśli wykonujesz pracę w godzinach nadliczbowych, po przepracowaniu pełnych, nieprzerwanych godzin pracy, zakład może wypłacić ci stawkę w wysokości:

Poziom VI 10,74 za dzień roboczy i 12,18 za dzień świąteczny
Poziom VII 10,16 za dzień roboczy i 11,98 za dzień świąteczny
Poziom VIII 9,97 za dzień roboczy i 11,76 za dzień świąteczny
Poziom IX 9,44 za dzień roboczy i 11,01 za dzień świąteczny
Poziom X 9,06 za dzień roboczy i 10,70 za dzień świąteczny
Poziom XI 8,10 za dzień roboczy i 10,64 za dzień świąteczny
Poziom XI 7,13 za dzień roboczy i 10,57 za dzień świąteczny

Dodatek za pracę w godzinach nocnych
(wysokość stawki uzależniona jest od regionalnych układów zbiorowych)

Za prace w godzinach od 22:00 do 6:00 otrzymasz dodatek do stawki podstawowej w wysokości 25%.

Praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia (wysokość stawki uzależniona jest od regionalnych układów zbiorowych)

Za pracę w warunkach ciężkich lub szkodliwych dla zdrowia otrzymasz dodatek w wysokości 20% stawki podstawowej; jeśli pracę w takich warunkach wykonywałeś przez połowę twojego czasu pracy lub krócej otrzymasz dodatek 10%

Dieta (jej wysokość jest regulowana układem zbiorowym)

Za cały dzień : dla wszystkich kategorii………………40 euro
Za pół dnia: dla wszystkich kategorii ……………………9 euro
Ubezpieczenie spoleczneSkładka na ubezpieczenie społeczne

Powszechna składka ubezpieczeniowa: 4,70%
Składka od bezrobocia: 1,55%
Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych: 0%
Nadgodziny: 4,70%
Szkolenie zawodowe: 0,10%
Godziny pracyTygodniowy czas pracy (art. 64 Powszechnego układu zbiorowego dla sektora budowlanego)
40 godzin tygodniowo w okresie trwania układu zbiorowego

Roczny czas pracy
2009: 1738 godzin
2010: 1738 godzin
2011: 1738 godzin

Urlop
30 dni kalendarzowe lub 21 dni robocze

Dzienny czas pracy
(art. 64 Powszechnego układu zbiorowego sektora budowlanego)

Dzienny czas pracy jest regulowany regionalnymi układami zbiorowymi, jednak nie może przekroczyć 9 godzin dziennie

Dni świąteczne
13 dni plus regionalne dni świąteczne
Choroba i wypadekW przypadku hospitalizacji w czasie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nieuzależnioną od pracy lub chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy lub innymi przyczynami zostanie ci wypłacone 100% stawki podstawowej oraz wszelkie dodatki w czasie hospitalizacji i następnych 60 dni.

Regulacje dotyczące wypadku przy pracy ustanowione w regionalnych układach zbiorowych są zazwyczaj korzystniejsze od zatwierdzonych w powszechnym układzie zbiorowym.

Wynagrodzenie w czasie wypadku przy pracy: wynagrodzenie w czasie wypadku przy pracy może być regulowane regionalnym układem zbiorowym i zapewnia 100 % wynagrodzenia przez maksymalnie 75 dni, również wówczas, jeśli pozostajesz w czasowej niezdolności do pracy bez konieczności hospitalizacji. Sumy te mogą być wyższe i regulowane są regionalnymi układami zbiorowymi.

Inne
Adresy kontaktoweZwiązek zawodowy: MCA-UGT, http://mca.ugt.org/
Informacje w jęz. angielskim: MIRIAM CALLE GÓMEZ
fax: 91 589 75 04
tel.:: 91 589 74 97
e-mail: inmigracion(at)mca.ugt.orgFECOMA CC.OO
Antonio Garde Piñeiro.
Secretario de Comunicación de FECOMA-CCOO
T/: +34/ 91 540 92 16
agarde@fecoma.ccoo.es