O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Niemcy
Wynagrodzenieod 7/2011

Minimalne stawki godzinowe w budownictwie zależą od kraju związkowego (Bundesland) oraz od rodzaju pracy wykonywanej przez firmę budowlaną:

Minimalna stawka godzinowa 1
Zachód: 11,00 euro
Berlin: 11,00 euro
Wschód: 9,75 euro

Minimalna stawka godzinowa 2
Zachód: 13,00 euro
Berlin: 12,85 euro


Minimalna stawka godzinowa 1: pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia zawodowego
Minimalna stawka godzinowa 2: niewykwalifikowani lub średnio-wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem

„Zachód” obejmuje następujące kraje związkowe: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Brema, Hamburg, Hesja, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia – Palatynat, Kraj Saary, Schleswig-Holstein (wcześniejszy RFN), znajdujące się w zachodniej części Niemiec
„Berlin” dotyczy miasta Berlin (stolicy Niemiec)
„Wschód” obejmuje następujące kraje związkowe: Meklemburgię – Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię – Anhalt, Brandenburgię i Turyngię (wcześniejsze NRD), znajdujące się we wschodnich Niemczech

Stawki minimalne obowiązują wszystkich pracowników budowlanych bez względu na kraj pochodzenia pracownika i pracodawcy. Pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni w niemieckich przedsiębiorstwach budowlanych otrzymują zazwyczaj wyższe stawki wynikające z układów zbiorowych (Zachód: 14,12 – 18,19 euro, Wschód: 12,63 – 16,27 euro, stawki zależne od wykonywanej pracy i indywidualnych kwalifikacji).

Jeśli pracujesz w niemieckiej firmie budowlanej z siedzibą na „Zachodzie” od co najmniej 12 miesięcy i w dniu 30 listopada nadal jesteś jej pracownikiem otrzymasz dodatek do pensji w postaci tzw. „13-tki”. Wysokość dodatku jest zróżnicowana (wyliczana na podstawie 93 godzin), nie może być jednak niższa niż 780 euro. Dodatek może zostać wypłacony w dwóch transzach (50% z wypłatą listopadową, a drugie 50% z wypłatą kwietniową).
Godziny nadliczbowe/dietyWszystkie dodatki są regulowane Federalnym ramowym układem zbiorowym dla sektora budowlanego (BRTV; i obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w niemieckich przedsiębiorstwach budowlanych):

Praca w godzinach nadliczbowych: +25%
Praca w godzinach nocnych (od 20:00 do 5:00): +20%
Praca w niedzielę, dni świąteczne (z wyjątkiem Wielkanocy, Zielonych Świąt, Bożego Narodzenia i 1 Maja) i soboty: +75%
Praca w dni świąteczne: Wielkanoc, Święto Zesłania Ducha Świętego, Boże Narodzenie i 1 Maja: +200%

W BRTV zawartych jest wiele innych dodatków do stawki godzinowej, na przykład dodatek do pracy w warunkach trudnych (0,80 euro), dodatek do pracy przy systemach kanalizacyjnych (3,70 euro), przy kanałach lub tunelach (od 0,70 – 2,40 euro), w wodzie lub na dużych wysokościach (np. kominach), w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, przy obsłudze maszyn wibrujących, w warunkach wymagających pełnej odzieży ochronnej, z maskami gazowymi itd.
Ubezpieczenie spolecznePotrącenia na twoim odcinku płacy to:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung): twój wkład 7,9%
Składka emerytalno-rentowa (Rentenversicherung): twój wkład 9,95%
Składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung): twój wkład 0,975% (jeśli jesteś bezdzietny +0,25% = 1,225%)
Składka ubezpieczenia od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung): twój wkład 1,4%
Wypadek przy pracy: potrącenie z tego tytułu jest bezprawne, pełne koszty ponosi pracodawca

Część składek na ubezpieczenie społeczne odprowadza również pracodawca przesyłając je do odpowiedniego urzędu. Zawsze sprawdzaj i przechowuj swoje odcinki płac.

Godziny pracyZgodnie z BRTV dzienny czas pracy od grudnia do marca wynosi 8 godzin od poniedziałku do czwartku i 6 godzin w piątek.
Tygodniowy czas pracy w tych miesiącach wynosi 38 godzin.
Od kwietnia do listopada dzienny czas pracy wynosi 8,5 godziny od poniedziałku do czwartku i 7 godzin w piątek. Tygodniowy czas pracy wynosi 41 godzin.
Jeśli przepracowałeś więcej godzin niż wymieniono wyżej, otrzymasz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Od tego mogą być wyjątki zawarte w zakładowym układzie zbiorowym.

Średni tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin

Przerwy nie są wliczane do czasu pracy

Wynagrodzenie urlopowe
Masz prawo do 30 dni płatnego urlopu rocznie. Ze względu na fakt, że wielu pracowników budownictwa zmienia pracodawców w przeciągu roku, systemem wypłat wynagrodzeń urlopowych zarządza fundacja partnerów społecznych w budownictwie -SOKA-Bau. Dalsze informacje znajdziesz na stronach internetowych w różnych językach:
http://www.soka-bau.de/soka_bau/online-service/online-service_download-center/download-
center/download-center_europaverfahren/#arbeitnehmer

Dni świąteczne w Niemczech
W Niemczech (zależnie od miejsca budowy, kraju związkowego i roku) przypada około 12 dni świątecznych, wolnych od pracy. Za dzień świąteczny, wolny od pracy, przypadający w dzień roboczy (zazwyczaj od poniedziałku do piątku, w 5-dniowym tygodniu pracy) otrzymasz średnie wynagrodzenie dzienne.
Choroba i wypadekW przypadku choroby pracodawca wypłaca pracownikowi średnie wynagrodzenie miesięczne w okresie do 6 tygodni w roku. Pracodawca musi zostać bezzwłocznie powiadomiony o chorobie. Trzeba również w pierwszym dniu choroby zgłosić się do lekarza i poprosić o wystawienie zwolnienia lekarskiego tzw. „Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung”, które należy przedłożyć pracodawcy tak szybko, jak to jest możliwe (jednak nie później niż 3 dni od dnia zachorowania).

W czasie wypadku przy pracy pracodawca musi dopilnować, abyś otrzymał należytą pomoc medyczną. Ważne jest, aby przez pracodawcę lub kierownika budowy został sporządzony protokół wypadkowy, to zabezpieczy twoje prawo do korzystania z ubezpieczenia wypadkowego („Berufsgenossenschaft BG-Bau) i jeśli to konieczne zgłoś się bezzwłocznie do lekarza.
InneNiezgodności w wypłacie płacy minimalnej mogą zostać zaskarżone w przeciągu 6 miesięcy, wszystkie inne płatności, do których jesteś uprawniony w przeciągu 2 miesięcy. W obu przypadkach powinieneś wysłać listem poleconym („Einschreiben”) do pracodawcy sumę twojego roszczenia. Jeśli w ciągu 2 tygodni pracodawca nie odpowie na twoje roszczenie lub je odrzuci, musisz pozwać pracodawcę do sądu pracy w przeciągu 2 tygodni od odrzucenia roszczenia, by uniknąć przedawnienia złożenia skargi na pracodawcę, który winny jest ci pieniądze!
Rejonowe sądy pracy mogą udzielić ci pomocy. Członkowie związku zawodowego pracowników budownictwa IG BAU otrzymują pomoc prawną od związku, jeśli są członkami przynajmniej 3 miesiące od chwili problemów z wypłatą wynagrodzenia.
Adresy kontaktoweIG BAU www.igbau.de
Informacje w jęz. angielskim: Frank Schmidt-Hullmann, +49-69-95737-120

Informacje w jęz. polskim: prosimy o kontakt z EMWU (+49-69-951 1993-0, oni pomogą w kontacie ze związkowcami IG BAU)