O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Belgia
Wynagrodzenieod 1.7.2010

Stawka godzinowa brutto:
Pracownik niewykwalifikowany (I) 12,3050 euro
Pracownik z doświadczeniem w pracach budowlanych (II) 13,118 euro
Pracownik wykwalifikowany I. stopnia (III) 13,95 euro
Pracownik wykwalifikowany II. stopnia (IV) 14,81 euro
Godziny nadliczbowe/dietyPracodawca pokrywa koszty transportu pracownika do 10 km od miejsca zamieszkania do placu budowy.
Ubezpieczenie spoleczneSkładka ubezpieczenia społecznego wynosi 13,07 %
(108 % minimalnej stawki godzinowej brutto);

Stopa podatkowa jest zróżnicowana i zależy od wielkości rodziny.
Godziny pracyDziennie 8 godzin, za pracę w godzinach nadliczbowych
otrzymasz dodatek w wysokości 50%

Tygodniowo 40 godzin

Urlop Dodatek urlopowy w sektorze budowlanym wynosi 15,38% wynagrodzenia brutto i wypłacany jest w czerwcu następnego roku.
Choroba i wypadekod 1 do 7 dnia choroby: 100% stawki godzinowej brutto

od 8 do 14 dnia choroby: 85,88% stawki godzinowej brutto

od 15 do 30 dnia choroby: 25,88% stawki godzinowej brutto

Za pierwszy dzień nieobecności otrzymasz pełne wynagrodzenie. Od 15 dnia nieobecności istnieje możliwość uzyskania zasiłku chorobowego w celu wyrównania strat w wynagrodzeniu.


Inne
Adresy kontaktoweZwiązek zawodowy ACV bouw – industrie & energie
Tel.: 02/ 285 02 11
Faks: 02/ 230 74 43
E-mail: acvbie(at)acv-csc.be
Strona internetowa: www.acvbie.be

Informacje w jęz. polskim:
Aldona Kuczynska, e-mail: aldona.kuczynska(at)acv-csc.be