O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Austria
WynagrodzenieMinimalne stawki wynagrodzenia
I. Brygadzista: 12,94 euro
II. Pracownik wykwalifikowany
a) brygadzista: 12,60 euro
b) pracownik wykwalifikowany: 11,48 euro

III. Pracownik z doświadczeniem (na przykład:)
a) operator maszyn budowlanych: 11,47 euro
b) kierowca ciężarówki (powyżej 5 t): 11,20 euro
c) pracownik budowlany przy robotach drogowych: 10,95 euro
d) betoniarz: 10,67 euro
e) pracownik budowlany w kolejnictwie: 10,29 euro
IV. Pracownik niewykwalifikowany: 9,76 euro

Urlop (5 tygodni): +10,9 %
Dodatek świąteczny (Boże Narodzenie): +10,9 %
Godziny nadliczbowe/dietyPraca w porze nocnej: od 20:00 do 5:00: +50%

Praca w godzinach nadliczbowych: od 5:00 do 20:00 +50% od 20:00 do 5:00 +100%

Praca na zmianę: od 22:00 do 6:00 +50%

Praca w niedzielę: +100%

Dodatek do wyżywienia: 9,10 euro/dziennie i 14,50 euro/dziennie, jeśli pracujesz dłużej niż 9 godzin dziennie

Dodatek do dojazdów do pracy: pracodawca pokrywa koszty dojazdu pracownika od miejsca zamieszkania do miejsca budowy


Ubezpieczenie spoleczneSkładka ubezpieczenia społecznego: twój wkład 18,9 %
Podatek dochodowy: 16 %
Godziny pracyDzienny czas pracy: 8-9 godzin

Tygodniowy czas pracy: 39 godzin

Urlop: 5 tygodni (jeśli pracujesz sezonowo otrzymasz ekwiwalent w wysokości wymienionej powyżej – punkt 1)

Ustawowe dni wolne od pracy: 1.01, 6.01, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Wniebowstąpienie, drugi dzień Zielonych Światek, Boże Ciało, 15 sierpnia, 26.10, 1 listopada, 8.12, 25 i 26 grudnia
Zgodnie z układem zbiorowym dla sektora budowlanego pracownicy tej branży mają dodatkowo 2 dni wolnego: 24 i 31 grudnia.
Choroba i wypadek100% wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni. Po tym okresie przez kolejne 4 tygodnie otrzymasz 50% wynagrodzenia.
Jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy masz prawo do pełnego wynagrodzenia przez minimum 8 tygodni.


InneKażdy pracownik, bez względu na okres zatrudnienia, musi zostać zgłoszony przez pracodawcę do BUAK. Pracodawca odprowadza do BUAK za każdego pracownika określoną sumę na poczet wynagrodzenia urlopowego. Dodatek ten jest wypłacany pracownikowi przez BUAK. Uwaga: co kwartał otrzymasz zestawienie swoich składek urlopowych. Jeśli stwierdzisz, że twoja lista płacy nie jest prawidłowa, skontaktuj się jak najszybciej z BUAK.

Informacje o BUAK: http://www.buak.at Telefon: 0043 5 79 5 79
Adresy kontaktoweOgólne informacje: union GBH http://www.bau-holz.at
Informacje w jęz. angielskim: Brigitte Schulz, brigitte.schulz(at)gbh.at, telefon: 0043 1 40147 211