NaslovnicaPozadina

Radni uvjeti u:
Austriji
Belgiji
Češkoj
Finskoj
Francuskoj
Irskoj
Islandu
Italiji
Nizozemskoj
Njemačkoj
Norveškoj
Španiji
Švedskoj
Švicarskoj
Velikoj Britaniji


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Minimalni uvjeti

Printer friendly

Država:Italiji
PlaćePlaće
Radni uvjeti u talijanskom graditeljstvu regulirani su Nacionalnim kolektivnim ugovorom o radu, CCNL, koji vrijedi četiri godine. Tim ugovorom odredjene su minimalne plaće (vidi dolje) za dotične godine. U regionalnim ugovorima se u pravilu svake dvije godine odredjuju plaće koje mogu biti i više od minimalne plaće..

Minimalne plaće po satu:
Sljedeće informacije odnose se na zagarantirane minimalne plaće sukladno CCNL. Ovisno o regiji i strukovnoj izobrazbi plaće mogu zbiljski biti i više. Provjerite kod područnih odjela sindikata.
1. Predradnici: 10.39 €
2. Specijalisti: 9.85 €
3. Kvalificirani radnici: 9.16 €
4. Komunalni radnici: 8.26 €
5. Radnici: 7.14 €
6. Zaštitari, vratari: 6.70 €DodaciDodaci
Prekovremeni sati: Za prekovremeni i noćni rad plaćaju se naknade.
Noćni rad: 22:00-6:00
Prekovremeni rad slijedi samo uz suglasnost radnika i ne smije iznositi više od 250 sati godišnje.
Treba se pridržavati prava na vrijeme odmora od 72 sata, ukoliko se rad ne treba obaviti hitno.
Rad tijekom godišnjeg odmora ekvivalentan je radu nedjeljom ili blagdanima.
Odbici
Radno vrijemeRadno vrijeme
Radni sati: 40 sati tjedno prema godišnjem prosjeku
Maksimalno 10 sati dnevno

Godišnji odmor
Četiri tjedna (20 dana, 160 sati)
Dodatno: blagdani
Detaljne informacije mogu se naći u regionalnim ugovorima.
Vrijeme godišnjeg odmora odredjuje se s tvrtkom, radnom skupinom ili pojedinačno.

Ozljeda i bolestOzljede i profesionalne bolesti
U slučaju profesionalne bolesti radniku pripada, ukoliko nije na probnom radu, naknada plaće i slično u trajanju od 9 mjeseci.
U slučaju ozljede na radu radnik ima pravo, ukoliko nije na probnom radu, na sva potraživanja sve dok je nesposoban za rad.
Uvjerenje o ponovnoj sposobnosti za rad mora biti izdano od Nacionalnog zavoda za osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti (INAIL).

Ostale informacijeOstale Informacije
Za pravo na dobijanje dozvole za početak rada neophodno je biti zaposlen u skladu s odredbama zakona. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu u pismenom obliku izmedju poslodavca i zaposlenika. Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora sadržavati uglavke o danu otpočinjanja rada; naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava i kratak opis poslova; probnom vremenu kao i datumu prestanka ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme; uvjetima početne plaće; dogovorenoj vrsti ugovora o radu; dogovorenom ugovoru o dopunskom radu i mjestu rada.
Ako je ugovorom odredjeno radnik mora priložiti putovnicu ili drugi odgovarajući dokument, izvješće o primicima obiteljskih potpora i / ili poreznih olakšica, sve dokumente (ukoliko već posjedujete) izdane od strane talijanskog nacionalnog instituta socijalne sigurnosti (INPS), karticu s brojem socijalnog osiguranja, poreznu karticu ili ekvivalenti dokument i staru ili novu verziju radne svjedodžbe.

Radnici iz zemalja izvan EU

U svrhu olakšavanja pristupa tržištu rada radnicima iz zemalja izvan EU obrazovni graditeljski centri nude tečajeve jezika i tečajeve o zaštiti zdravlja.
KontaktKontakt

CGIL, www.cgil.it/

Kontakt osoba za informacije na engleskom jeziku: Mercedes Landolfi
m.landolfi (at) filleacgil.it

FILCA CISL
www.filca.cisl.it

Kontakt osoba za informacije na engleskom jeziku: Claudio Sottile
claudio.sottile (at) cisl.it

FENEAL UIL
www.feneal-uil.it