НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Швеция
Работни заплатиШвеция


Заплати

Дърводелци, мебелисти, бетонджии, зидари на акордна работна заплата: 178,19 SEK
Дърводелци, мебелисти, бетонджии, зидари на почасова работна заплата: 145,97 SEK
Дърводелци, мебелисти, бетонджии, зидари на акордна и почасова работна заплата: 158,79 SEK
Монтьори и техници, тенекеджии на акордна и почасова работна заплата: 158,73 SEK/час
Строителни работници на акордна и почасова работна заплата: 155,09 SEK/час
Стъклари: 143,41 SEK/час

100 SEK отговарят на около 10,32 Euro (актуално към дата: 11.3.2010г.)


Допълнителни надбавки

Премии за извънредно изработени часове

+ 37% допълнително на час
През събота и неделя и на празници и почивни дни + 70%
Удръжки
Работно времеРабонто време

40 часа на седмица

Средното работно време на седмица не трябва да превишава повече от 48 часа, калкулирано за период от 4 месеца.

При трудови договори с фиксиран срок, не трябва да се надвишават повече от 100 часа извънредно заработени годишно.

В нефиксирани трудови условия на работа, не трябва да се полагат повече от 200 часа извънреден труд.


Отпуск
5 седмици

Добавки към трудовото възнаграждение при ползване на годишен отпуск: допълнително към месечната работна заплата + 12,8% на средната годишна работна заплата при фирмени тарифни договори, за другите договори плюс 12%.
Заболяване и произшествие
Болести и произшествия

При болест, работодателят продължава да изплаща работната заплата в рамките на 14 дни. След това Вие получавате болнични от Försäkringskassan (шведското задължително обществено осигуряване). Тези пари се получават максимално за 364 дни за калкулиран период от 15-месеца. Този период може да бъде продължен в определени специфични случаи.

Болничните са 80% от годишната работна заплата. При годишни доходи над 307 500 SEK, се пресмятат само 80% от тази граница, което означава, че надвишаващите тази сума доходи не са застраховани.
Годишният доход под 9 000 SEK не е застрахован. Това означава, че болни работници с този годишен доход получават социални придобивки.
Различни
KoнтактКонтакт

Профсъюз: BYGGNADS
Адрес в Интернет: www.byggnads.se

Англо-говорящо лице за контакт: Christer.Carlsson@byggnads.se