НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Норвегия
Работни заплатиДа работиш като строителен работник в Норвегия


Заплати

Общи работници NOK 127,50
Общи работници с най-малко едно-годишен опит NOK 132,50
Професионални работници (вкл. Зидари) със шестмесечна практика NOK 141,75
Допълнителни надбавки
Премии

Наднормени или извънредни работни часове

NOK 188,50.

От Понеделник до Петък

След края на работния ден и до 21.00 ч.: допълнително 50%
От 21.00 до обичайното начало на работния ден

Събота или други празници

Работници, които имат право на един свободен ден (например като компенсация), или които работят в събота, получават допълнително към почасовото заплащане 50% до 12.00 ч. за една събота и до 16.00ч. на делнични дни. Всички останали часове след това трябва да бъдат 100%-ово допълнително заплатени.


Неделя, почивни дни или празници, предпразнични дни, 1-ви Maй и 17-ти Maй

Плюс 100%.
Удръжки Удръжки и данъци
Данъчна карта

Всеки, който работи в Норвегия, трябва да притежава една данъчна карта, която се предава на съответния работодател. На тази карта е написано каква сума трябва да удържи работодателя от работната заплата.
За да бъде определена коректната данъчна сума, местният държавен орган трябва да получи всичката информация за Вашата работа, включително и нейната продължителност.
Поради тази причина Вие трябва да се запишете там с договора Ви за работа и да обявите пред институцията този трудов договор.
Работно времеРаботни часове

Седмица

37,5 часа

Отпуска

4 седмици и един ден

Вие получавате 10,2 % от цялостната бруто заплата (пресметната за миналата година или изчислена по предварителна прогноза) допълнително към платената отпуска, като добавка към трудовото Ви възнаграждение при ползване на годишен отпуск.

Почивни дни или празници

От 7 до 9 дни. Вие получавате заплатени 7,5 часа за тези дни.
Заболяване и произшествие
Болести и произшествия

100 % продължаване на изплащането на работната заплата при болест и произшествие.
Различни
KoнтактАдреси и допълнителна информация

Профсъюз fellesforbundet

www.fellesforbundet.no

Линкове:
www.nav.no
www.lo.no
www.arbeidstisynet.no