НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Исландия
Работни заплати1) Работни заплати


Минимална работна заплата (1.6.2010)
Работа в строителството: ISK 171.618 на месец
Дърводелци, бояджии, монтьори и техници, с диплома за калфа: ISK 235.555 на месецДопълнителни надбавки2) Допълнителни надбавки

Извънредни работни часове, допълнителни надбавки при почивни дни и празници:
Плюс 80%

Удръжки Удръжки

37,31 - 46,21% от бруто на работната заплата. Тази сума обаче се намалява по необлагаемата част от дохода от 44.205 ISK.

Пенсионни удръжки:
4% от бруто на работника или наемника. Работодателят заплаща 8% вноска.
Вноска за членство в профсъюза или синдиката: от 0.7% до 1% на месец.
Болнична застраховка: 1% Работно време

Работно времеРаботно време
40 часа

Празници
Минимум 2 работни дни за всеки месец, през който е било работено.
Добавка към трудовото възнаграждение при ползване на годишен отпуск: плюс 10.17% на брутната работна заплата.

В зависимост от стопанския клон и фирма, тези стойности могат да варират нагоре.

Ваканция
16 дни.
Болест и произшествие

Заболяване и произшествиеПраво на понататъчно получаване на работната заплата съществува само ако сте работили минимум 2 дена на месец. Понататъчното получаване на работната заплата може да бъде гарантирано до 3 месеца. След това плаща профсъюзния болничен фонд.
РазличниДруга допълнителна информация

http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-300//408_read-830/

http://www.ahus.is/index.php?lang=en

http://vinnumalastofnun.is/english
KoнтактИнформация за контакт с профсъюза

Профсъюз: www.samidn.is
Сътрудници говорещи Ангрийски език: Pálmi Finnbogason, E_Mail: palmi@samidn.is