НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Франция
Работни заплати1) Работни заплати

Работните заплати варират в зависимост от раойните или областите.

Строителна икономика
Работници: от 1337,70 до 1970 евро, в зависимост от опита и квалификацията.
Служители: от 1340 до 2729 евро, в зависимост от опита и квалификацията.
Служители на ръководни длъжности (кадър): 2743 до 4366 евро, в зависимост от опита и квалификацията, 39 часа на седмица.

Работа в общественото държавно строителство
Работници: от 1390 до 2900 евро, в зависимост от опита и квалификацията.
Служители: от 1390 до 2650 евро, в зависимост от опита и квалификацията.
Служители на ръководни длъжности (кадър): от 2010 до 3900 евро, в зависимост от опита и квалификацията.













Допълнителни надбавкиДопълнителни надбавки

Нощна работа:
плюс 20% допълнително на час, към редовната работната заплата.

Добавки към трудовото възнаграждение при ползване на годишен отпуск: един път в годината + 30% от една месечна работна заплата.

Само за служители:
+ 100% от работната заплата на час, при работа през неделя, празници и почивни дни, а също така и при извънредна нощна работа.

Извънредни работни часове:
или като приравняване със свободното време или като един вид минимална компенсация от 25%.
Удръжки Удръжки

Социалното осигуряване се финансира равностойно от страна на работодателите и работниците. Дялът на работниците е 23% от брутната работна заплата.

Назначени работници с длъжност:
Работниците и работодателите заплащат вноски към социалните осигуровки на страната вносителка.
Работно времеРаботно време

35 часа на седмица.

Възможни са и изменения, с повече или с по-малко работни часове, но средното работно време в края на годината би трябвало да бъде 35 часа на седмица.

Служители и служители на ръководни длъжности (кадри), би трябвало да работят не повече от 215 дни в годината, без ограничения в часовете на работното време.

Отпуск:
5 седмици.

Максимално допустимо работно време:
10 часа на ден.
48 часа на седмица.
Заболяване и произшествиеЗлополуки и професионални заболявания

В случай на заболяване ще получте от първия до 90-тия ден 100% от Вашата работна заплата. Изключение правят работниците в частния сектор на строителната икономика, които не получават през първите три дни никакви пари. След 48-ия ден, работниците в частния сектор на строителната икономика получават същото както и останалите в общественото държавно строителство, а именно 75% от работната заплата.

Изпратени работници
Тези работници трябва да бъдат застраховани в тяхната родина.
РазличниДруги
На всички работници, на които редовното им жилище не се намира близо до строежа, трябва да им бъдат изплатени компенсации за храна и транспорт.
KoнтактKoнтакти

Профсъюз: CFDT-FNCB с Интернет сайт: www.cfdt-construction-bois.fr

Контакт с английскоговорящ сътрудник: alexandra.rettien@cfdt-fncb.org

CGT с Интернет сайт: www.gct.fr