НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Финландия
Работни заплатиРаботна заплата

I Общи работници: 9.04 евро/час;
II Специалисти: 10.30 евро/час;
III Професионални работници по строежи (без професионална практика): 11.36 евро/час;
IV Професионални работници по строежи: 12.63 евро/час;
V Професионални работници по строежи с професионална практика: 13.81 евро/час;
VI Професионални работници по строежи с многогодишна професионална практика: 14.84 евро/час.

Допълнително към тези минимални работни заплати, които се базират на изброените категории, всеки работник задължително получава и допълнителна индивидуална част от работната заплата.

Ако не е била ползвана отпуска, то компенсацията е 18.5% от цялата работната заплата. В зависимост от сектора са възможни и промени на този процент.
Допълнителни надбавкиНадбавки

Извънредни часове:
При 8 часа на седмица: нормална работна заплата плюс 50%.
При повече от 8 часа на седмица: нормална работна плюс 100%.

Нощна работа:
Вечерно време плюс 1.03 евро, през нощта плюс 1.94 евро на час.

Компенсация за хранене: 9 евро.
Дневни надбавки: 36 евро.
Компенсация при преспиване: 60 евро.
Надбавки за нощна работа: 10 евро.
Удръжки
Работно времеРаботно време

Maксимум 8 часа/ден и 40 часа/седмица.

Платен годишен отпуск

30 дни (24 дни през лятото и 6 през зимата).
Обща сума за почивни дни или празници: 18.5%. Ако се прекъсне работния договор, то тези 18.5% се заплащат с последната работна заплата.

Пълна работна заплата се заплаща за Деня на независимостта (6-ти Декември), ако този ден се пада в работен ден.

Допълнителна надбавка към работната заплата, като компенсация за 40-часовата седмица за празничните дни

Всеки работник получава към всяко изплащане на работната си заплата, една допълнителна надбавка от 7.7%. Тази допълнителна надбавка трябва да бъде отделно отбелязана върху всеки отделен фиш за заплата. Тази допълнителна надбавка компенсира неразрешеното в областта на строителството намалено седмичното работно време, а също така и допълнителните надбавки за празничните дни.

Редуцирана седмична работа (при почивка на предприятието или при работните дни между празник и уикенд, обявени за почивен, които се отработват допълнително) или ако дневната работа е компенсирана чрез по-горе споменатата допълнителна надбавка ( плюс 7.7%).

Заболяване и произшествиеЗаболяване и злополука

Максималното заплащане при заболяване е 14.27 евро/час през отпуската по майчинство/бащинство, покрита от здравната осигуровка (9 работни дни) и 18.38 евро след това.
Различни

KoнтактКонтакт
Профсъюз Rakennusliitto
Тeл. + 358 (0) 20 77 4003
Фaкс + 358 (0) 20 77 43062
Е_мейл: info@rakennusliitto.fi
Интернет адрес: http://www.rakennusliitto.fi
Информация на английски език:
markus.ainasoja@rakennusliitto.fi и nina.kreutzman@rakennusliitto.fi
Тел.: +358 20 7743078