НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Испания
Работни заплатиРаботни заплати

Ниво VI: Чертожници: 9,05 Eвро;
Ниво VII: Ръководители на група работници : 8,91 Eвро;
Ниво VIII: Служители: 8,78 Eвро;
Ниво IX: Асистенти: 8,65 Eвро;
Ниво X: Асистенти-лаборанти: 8,52 Eвро;
Ниво XI: Професионални специалисти: 8,40 Eвро;
Ниво XII: Неквалифицирани работници: 8,27 Eвро.

Тези заплати са фиксираните минимални работни заплати и се базират като такива, съгласно националния тарифен договор. В някои региони заплатите са по-високи, например за ниво XII (неквалифицирани работници): в град Las Palmas са 8,39 Евро, в град Murcia са 9,10 Евро, в град La Rioja за 9,42, в Барселона са 11,13 Евро, а в столицата Мадрид са 9,25 Евро.Допълнителни надбавкиПремии

Извънредни работни часове
Според възможностите, наднормените или извънредните работни часове се компенсират чрез разрешаване на заплатено свободно време. За всички останали случаи важи следното заплащане:

Ниво VI: плюс 10,74 в Неделя, респ. +12,18 през почивните дни и празници;
Ниво VII: плюс 10,16 в Неделя, респ. +11,98 през почивните дни и празници;
Ниво VIII: плюс 9,97 в Неделя, респ. +11,76 през почивните дни и празници;
Ниво IX: плюс 9,44 в Неделя, респ. +11,01 през почивните дни и празници;
Ниво X: плюс 9,06 в Неделя, респ. +10,70 през почивните дни и празници;
Ниво XI: плюс 8,10 в Неделя, респ. +10,64 през почивните дни и празници;
Ниво XII: плюс 7,13 в Неделя, респ. +10,57 през почивните дни и празници.

Нощно заплащане
(Сумата е определена точно в регионалните договори)

Между 22:00 ч. и 6.00 ч.: плюс 25% на час към нормалната работна заплата.

Надбавка при тежки условия на труд и работна среда застрашаваща здравето
(Сумата е определена точно в регионалните договори)

Ако тези работи се извършват за по-малко от 4 часа: плюс 20% към нормалната работна заплата, а след тези 4 часа: плюс 10% към нормалната работна заплата.

Пътни разноски

(Сумата е определена точно в регионалните договори)

За пълен работен ден, за всички категории: 40 Eвро на ден;
За половин работен ден, за всички категории: 9 Eвро на ден.
Удръжки Удръжки

Социални удръжки

По обобщена схема за всички непредвидени разходи: 4,70%
Застраховка за парично обезщетение при безработица: 1,55%
Фонд за гаранция на работна заплата: 0%
Наднормени или извънредни работни часове: 4,70%
Фонд за езиков курс: 0,10%

IRPF (подоходно облагане на личния данък)
11%
Работно времеРаботни часове

На ден
Максимално 9 часа, по принцип 8 (виж регионалните договори).

Седмично
40 часа

Годишно
За 2010година: 1 738 работни часа

Отпуск
30 календарни дни или съответно 21 работни дни.

Ваканции
13 дни, плюс регионалните празници и почивни дни.
Заболяване и произшествие Болести или произшествия
При болести или злополуки на работното място: 100% платен отпуск по време на фазата на болничния престой, а също така и за следващите го 60 дни.

При злополука на работното място, регионалните договори предвиждат подобрения максимум за 75 дни.
Различни
KoнтактКонтакти

Профсъюз: MCA-UGT, на Интернет адрес: http://mca.ugt.org/
Говорещ на английски език сътрудник: MIRIAM CALLE GÓMEZ
Факс: 91 589 75 04
Телефон: 91 589 74 97
E-Mейл: inmigracion@mca.ugt.org

FECOMA CC.OO
Antonio Garde Piñeiro.
Secretario de Comunicación de FECOMA-CCOO
T/: +34/ 91 540 92 16
agarde@fecoma.ccoo.es