НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Германия
Работни заплати1) Работна заплата:

7/2011

Средна работна заплата 1
Западна Германия: 11 €
Берлин: 11 €
Източна Германия: 9,75 €

Средна работна заплата 2
Западна Германия: 13 €
Берлин: 12,85 €

Пояснения: Средна работна заплата 1: неквалифицирани работници;
Средна работна заплата 2: неквалифицирани или квалифицирани работници, но с трудов стаж.

Западна Германия включва областите: Баден-Вюртемберг, Байерн, Бремен, Хамбург, Хесен, Нидерзаксен, Нордрейн-Вестфален, Райнланд-Пфалц, Саарланд, Шлезвиг-Холщайн (бившата ФРГ).
Източна Германия обхваща: областите Мекленбург-Форпомерн, Заксен, Заксен-Анхалт и Тюринген (бившата ГДР).

Получаването на посочените средни работни заплати е гарантирано. Те са в сила и за работниците в командировка.
В зависимост от естеството на работа и нивото на образование, квалифицираните работници получават по-високи заплати, които са базирани на колективни трудови договори:
Западна Германия: 13,80 – 17,78 евро;
Берлин: 13,66 - 17,78 евро;
Източна Германия: 11,93 – 15,37 евро.

Ако работите за фирма, намираща се в Западна Германия, получавате по правило 13-та заплата, т. нар. „пари за Коледа”. Условие за това е да сте на длъжност във фирмата поне от 12 месеца и към 30-ти ноември да сте все още неин служител. Изплаща ви се една месечна заплата, за 93 работни часа, като сумата възлиза на минимум 780 евро. Тя може да бъде разделена на 2 вноски (ноември и април).
Допълнителни надбавкиНадбавки:

Надбавките са определени в общовалидния за строителната индустрия колективен договор (BRTV), който важи за всеки работник на длъжност в немска строителна фирма.

Извънреден труд: + 25% на час;
Нощен труд: (от 20.00 до 5.00 часа): + 20%;
Неделя и празнични дни, които се падат в неделя (с изключение на Великден, Петдесетница, Коледа и 1-ви май): + 75%;
Трудова дейност на празнични дни, които не се падат в неделя, както и по правило на Великден, Петдесетница, Коледа и 1-ви май: + 200%.


Други обезщетения и надбавки:
Обезщетение за труд във вредна работна среда: +0,80 евро;
Трудова дейност във водни пречиствателни инсталации: +3,70 евро;
Трудова дейност в канали и тунели от +0,70 до +2,40 евро, в зависимост от условията на работа.

Надбавки са предвидени и за трудова дейност във вода или на голяма височина, в помещения с висока температура, при работа с вибриращи машини (напр. пневматичен чук / канго) или с пълно защитно облекло, с кислородна екипировка и др.
Подробности от колективния договор (виж долу).
Удръжки Удръжки

Здравна застраховка: дял на работника 7,9%;
Пенсионно осигуряване: дял на работника 9,95%;
Задължително социално здравно осигуряване: дял на работника 0,975% (без деца: + 0,25%=1,225%);
Вноска за безработица: дял на работника 1,4 %;
Застраховка за злополука: плаща се само от работодателя;
Работодателят удържа допълнително и Вашия личен данък общ доход и го внася в данъчната служба.

След края на всяка година Вие можете да получите част от тези данъчни удръжки обратно. Решение за това се взема на базата на Вашата данъчна декларация, която сте длъжни да подадете през първите месеци, след изтичането на предходната година.

Проверявайте и съхранявайте внимателно фишовете си за работна заплата.
Работно времеРаботно време

От декември до март: 8 часа в дните от понеделник до четвъртък;
6 часа в петъчни дни;
38-часова работна седмица.

От април до ноември: 8,5 часа в дните от понеделник до четвъртък и 7 часа в петъчни дни;
41-часова работна седмица

Извънредният труд се заплаща допълнително (виж горе), освен ако няма други изключения, съгласувани във фирмените договори.

Средното работно време е 40 часа на седмица.

Паузите не са част от работното време и не се заплащат.

Платен годишен отпуск:
30 работни дни

Вие получвате допълнително парични средства и за отпуск.

Тъй като много от работниците сменят работодателя си в рамките на една година, изплащането на допълнителните парични средства за отпуск се организира от фирма SOKA-Bau.

Повече за това можете да намерите на Интернет адрес: www.soka-bau.de/soka_bau/online-service/online-service_download-center/download-center_europaverfahren/#arbeitnehmer

Празнични дни:
Вие получавате нормално трудово възнаграждение за най-много 12 празнични дни годишно, ако те се падат в делнични дни. Броят на тези празнични дни може да е различен в зависимост от административната област и годината
Заболяване и произшествиеЗаболяване и злополука
В случай на заболяване работодателят продължава да изплаща трудовото Ви възнаграждение за максимален период от 6 седмици годишно. Вие сте длъжен да уведомите незабавно работодателя си и да потърсите лекарска помощ още на първия ден от проявата на заболяването. Лекарят Ви издава болничен лист, който Вие трябва да представите на работодателя най-късно на третия ден от заболяването си.

При злополука на работното място случаят трябва е добре документиран, дори и тогава, когато изглежда като безобидно нараняване. Вие можете да изискате незабавно посещение при лекар, при което да бъдат установени и потвърдени евентуалните травми.

По този начин си осигурявате възможност да предявите претенции към фирма BG-Bau, към която сте застраховани срещу злополука.
РазличниДопълнителна информация
Всички неизплатени работни заплати трябва да бъдат изискани в рамките на 6 месеца, а останалите трудови възнаграждения и надбавки – в рамките на 2 месеца, като най-добре е това да стане посредством препоръчано писмо до работодателят. Ако той не реагира в двуседмичен срок или съответно не желае да изплати дължимата сума, Вие трябва да подадете жалба в рамките на 2 месеца до местния съд по трудово право. Членовете на IG BAU получават юридическа помощ, ако са в съюза поне от 3 месеца.

Главната фирма изпълнител носи юридическата отговорност за неизплатени от фирмата-подизпълнител суми.

Други:
Колективният договор го има публикуван на Интернет адрес:
www.soka-bau.de/soka_bau/verfahren_beitraege/verfahren_tarifvertraege/tarifvertraege_brtv/#Paragraf6
KoнтактКонтакт

IG BAU: www.igbau.de