НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Чехия
Работни заплатиРаботна заплата

В чешки крони, на час (1 евро=25,8 CZK, актуално към дата: Март 2011г.)

40 часова работна седмица
1. 50,00
2. 53,50
3. 58,20
4. 63,30
5. 70,30
6. 77,40
7. 86,20

38,75 часова работна седмица
1. 51,50
2. 54,90
3. 59,60
4. 65,10
5. 72,60
6. 79,80
7. 89,00

37,5 часова работна седмица
1. 53,30
2. 56,70
3. 61,60
4. 67,40
5. 75,00
6. 82,50
7. 92,00

1. Неквалифициран труд с точно определени производствен цикъл и инструкции.
2. Неквалифициран труд, свързан с други дейности.
3. Комплексна работа, с точно определен производствен цикъл.
4. Квалифициран труд.
5. Комплексен квалифициран труд.
6. Комплексен квалифициран труд, с висока материална отговорност.
7. Комплексен квалифициран труд, специалисти.
Допълнителни надбавкиНадбавки

Извънреден труд
a) В делничен ден: плюс минимум 25 % на час допълнително върху нормалното възнаграждение.

Ако работникът полага извънреден труд в делничен ден, без да е имал почивен ден, той получава допълнително 50% върху минимум 50% от нормалното си възнаграждение. В случай, че денят на извънреден труд без почивка е събота или неделя, то работника има право на надбавка в размер на 40% върху средната му работна заплата.

Като компенсация за положения извънреден труд, работодателят и работникът могат да се договорят за получаване на почивни дни вместо допълнителното възнаграждение.
При фирмени колективни договори могат да бъдат постигнати споразумения и за по-високи надбавки.

b) Компенсацията с почивни дни трябва да бъде осъществена най-късно до три месеца след извършването на извънредния труд. В противен случай работникът има право да изисква допълнително възнаграждение (виж подточка а).

Нощен труд
Допълнителна надбавка от минимум 10% върху работната заплата.

Събота и неделя
За извършен в събота и неделя труд, работникът има право на обезщетение в размер на минимум 10% от трудовото си възнаграждение.

Празнични дни
1-ви януари, Великден, 1-ви май, 8-ми май, 5-ти и 6-ти юли, 28-ми септември, 28-ми октомври, 17-ти ноември, 24-ти, 25-ти и 26-ти декември:

a) В случай че работникът извършва трудова дейност в празничен ден, то той трябва да бъде компенсиран най-късно до три месеца след това с получаването на почивен ден, допълнително към трудовото му възнаграждение. За този почивен ден работникът получава нормална работна заплата.

b) Вместо допълнителен почивен ден работникът може да се договори да получи допълнително възнаграждение в размер на средната си дневна заплата.

c) Ако празничният ден се пада в делничен ден и работника не може да извършва трудова дейност, то той получава средното си дневно работно възнаграждение.

Работа при тежки условя на труд
1. Съгласно държавно постановление № 567 / 2006 год. за труд при тежки условия, работникът получава допълнително 10% заплата.

2. При застрашаващи здравето трудови дейности, които изискват специални защитни средства (азбест защитни костюми, газови маски, екипировка за гмуркане и т.н.) работникът получава допълнително 50 чешки крони за всеки отработен час.

При фирмени колективни договори могат да бъдат постигнати споразумения и за по-високи надбавки.

Други надбавки
При фирмени колективни договори могат да бъдат постигнати споразумения и за други надбавки.

Работа на повикване (Standby)
Ако работникът трябва да е на разположение за работа на повикване, той получава най-малко 15% от средната дневна заплата, а на празнични дни 25%. При фирмени колективни договори могат да бъдат постигнати споразумения и за по-високи надбавки.

Прекъсване на трудовата дейност
Ако работникът не може да извършва трудова дейност поради непредизвикани от него самия обстоятелства (повредени машини, липсваща доставка на материали и т.н.) и ако не му е предложена алтернативна работа, то той получава 80% от (дневната) си работна заплата.
Ако извършването на трудова дейност е възпрепятствано поради лоши метеорологични условия, работникът получава (дневна) заплата в размер на 60%.
Удръжки Удръжки
Здравна застраховка: Работодател 9%, Работник 4,5% от брутната работна заплата.
Социална застраховка: Работодател 9%, Работник 6,5% от брутната работна заплата.
Данъци: 15% от размера на данъка съгласно корпоративното данъчно облагане (варира според статуса), а не от брутната работна заплата.Работно времеРаботно време
Максимум 40 часа на седмица.

При трудова дейност под земята или в мини: максимално 37,5 часа.
При работа на смени (на три смени или дежурства): максимално 37,5 часа.
При работа с предизвикващи рак вещества: максимално 33,5 часа.
Изключения могат да бъдат съгласувани във фирмения правилник.
Заболяване и произшествиеЗаболяване и злополука
Работодателят е длъжен да изплати компенсация на работника при злополука или предизвикано от трудовата дейност заболяване: изплащане на трудовото възнаграждение при нетрудоспособност, евентуално обезщетение за злополуката, за загубата на работното място, както и за разходи за медикаменти и лечение.

Болнични
60 % от размера на работна заплата.
Различни
Koнтакт7. Контакт:

Профсъюз на строителните работници в Чехия
OS Stavba ČR
Náměstí W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Czech Republic
Telephone: 00420 234 462 213
http://stavba.cmkos.cz
E-Mail: stavba@cmkos.cz

Английско говорящ служител за контакт:
Iveta Pýchová
pychova.iveta@cmkos.cz