НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Швейцария
Работни заплатиРаботни заплати
Минимална работна заплата Общи работници: CHF от 24.60 до 25.35; Специалисти: CHF от 27.00 до 28.50; Неквалифицирани работници, но с доказано посещение на курс (в официално признати училища и с 300 часа обучение): CHF от 29.40 до 30.25; Професионални работници по строежи (след 3-годишна професионална практика): CHF от 30.55 до 31.40; Ръководители на група работници: CHF от 2.45 до 35.35 Компенсации при временна работа (в пропорционални части) Отпуск: 5 седмици + 10,6% на час. За работници на възраст от 50 години нагоре: 6 седмици +13.0% на час. Коледна премия: 13-месечна работна заплата + 8,3% на час. Почивни дни или празници: от 5 до 10 дни на година.


Допълнителни надбавкиДопълнителни надбавки

Наднормени или извънредни работни часове (от 48 часа нагоре на седмица): +25% на час. Нощна работа (в случай на по-продължителен период от една седмица): +25% на час. Събота: +25 % на час. Неделя и нощна работа (само ако е по-малко от една седмица): +50% на час. Компенсация за обедното хранене: +14 CHF на ден (тук важат специални нормативни уредби).
Удръжки Удръжки
Вноски за социално осигуряване: Общо от 20% до 25 %. Работодателят внася от 5% до 8% от брутната работната заплата в един общ пенсионен фонд, включително и неговия дял. Работниците получават тези пари, след като навършат определената пенсионна възраст. С някои страни Швейцария поддържа договорки, според които, работниците могат да получат предварително тези пари при напускането им от Швейцария.
Работно времеРаботно време
На ден: от 7,5 до 9,5 часа; На седмица: от 37,5 до 45 часа; Отпуск: от 5 до 6 седмици на година; Почивни дни или празници: от 5 до 10 дни на година (в зависимост от района).
Заболяване и произшествиеБолести и произшествия
В случай на заболяване, след една седмица ще получите от здравната Ви осигуровка, застраховка в размер на 80% от работната Ви заплата, но максимално за 720 дни.
РазличниДруги
Ако Вие не сте здравно осигурени чрез работата си, разноските за ежедневната Ви издръжка в Швейцария ще бъдат много високи, защото Вие ще трябва със собствени средства да изплащате Вашата здравна осигуровка. Тя струва между 250 и 400 CHF. Eвентуално бихте могли да използвате и застраховката направена във Вашата родна страна.
KoнтактKoнтакти
За обща информация, на Интеренет адрес: www.unia.ch Информация на английски език, на Е_мейл: simon.grossenbacher@unia.ch