НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Белгия
Работни заплатиРаботна заплати:

Минимално бруто заплащане на час:
Общи работници (I): 12,220 €
Специалисти (II): 13,027 €
Професионални работници 1. степен (III): 13,854 €
Професионални работници 2. степен (IV): 14,708 €
Допълнителни надбавкиДопълнителни надбавки:

Работодателят е задължен да заплаща определено обезщетение на работниците за тяхното пътуване до мястото на строителната площадка/строежа, ако разстоянието между работното място и жилището на работника е по–голямо от 10 км.
Удръжки Удръжки:

Социални вноски: в размер на 13,7% от 108% (което е бруто заплащането за 1 час).
Подоходен данък: изчислява се в зависимост от семейното положение.
Работно времеРаботно време:

На ден: 8 часа. От 9-тия час и нагоре работодателят се задължава да заплаща допълнителни надбавки от по 50%.
Седмично: 40 часа.
Отпуск: В строителния бранш, всеки работник получава през м. Юни на следващата година, заплащане на отпуската си, ползвана в настоящата година. Това заплащане е в размер на 15,8% от брутния доход.
Заплащането на почивните дни и празниците на работниците, се извършва директно от Националното бюро по заплащане на почивните дни и празниците.
Заболяване и произшествиеЗлополуки и професионални заболявания:

100% от работната заплата бруто от 1-вия до 7-мия ден.
85,88 % от работната заплата бруто от 8-мия до 14-тия ден.
25,88% от 15-тия до 30-тия ден. Първият ден се заплаща. От 15-тия ден нататък, съществува възможност да се получава т. нар. „Заплащане при заболяване“, като вид компенсация по загубата на работната заплата след 15-тия ден и нататък.
Различни
KoнтактДопълнителна информация и контакти:

Профсъюз ACV bouw – industrie & energie:
Teл.: +32 2 285 02 11
Фaкс: +32 2 230 74 43
Е_мейл: acvbie@acv-csc.be
Страница в Интернет: www.acvbie.be

Немскоговорящ сътрудник: Tom Deleu, tom.deleu@acv-csc.be