AnasayfaHakkımızda

Ç.şitli Avrupa ülkelerindeki çalışma şartları:
Almanya
Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Norveç


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Unia’nın da üye olduğu Ağaç ve İnşaat İşçileri Sendikaları Avrupa Federasyonu (EFBH), 2009 yılı itibari ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finansal olarak desteklenen bir projeyi koordine etmektedir. Söz konusu projenin ana hedefi ise; bir Avrupa ülkesindeki inşaat sektöründe çalışan ya da bu sektörde iş arayan göçmen işçilere o ülkedeki çalışma şartları hakkında detaylı ve kolay anlaşılabilir şekilde bilgilerin ulaşılabilir kılınması ve sunulmasıdır. Bu hedefe ulaşmanın temeli yabancı dillerden oluşan bir web sayfasıdır (ilk olarak Polonyaca ve İngilizce dilinde; sonra Rumence ve göçmen işçiler tarafından kullanılan önemli diğer diller). Aynı zamanda kısmen da olsa hem göç veren, hem göç alan ülkelerde konu içerikli broşürler dağıtılmaktadır. Verilen bilgiler; inşaat sektöründeki ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ile gece çalışmaları v.b. için ek ücret, sosyal sigorta primleri ve vergilendirme gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca oluşturduğumuz web sayfasında daha fazla bilgi almak için linkler, sendikalar ile iletişim olanakları ve göçmen işçilerin kullandığı dili bilen sendikacıların adresleri yer almaktadır.

Söz konusu web sayfası, 15 Haziran 2009 tarihinde Polonya’nın Varşova kentinde bir basın toplantı sırasında internette yayınlandı. Ayrı ayrı 15 ülkeden gelen sendikalar bilgilerin toplanmasına ve onların anlaşılabilen bir biçimde hazırlanmasına yardımcı oldu.


Bu bağlamda;
Halen birçok Avrupa ülkesinde bulunan şantiyeler, sosyal güvence ve ücret harcamalarını düşürmek amacı ile yürütülen uygulamaların baskısı altındadırlar. Diğer yandan bu uygulamalar bilgisizlikler nedeniyle amacına kavuşmaktadır. Genellikle göçmen işçilerin yurtdışındaki şantiyelerde çalışma süreleri kısa vadelidir ve konuştukları dilde olan bilgilere ulaşmaları zordur. Göçmen işçilerin çoğu, çalıştıkları ülkede hangi çalışma şartlarının geçerli olduğunu ve haklarını nasıl talep edebileceklerini tam bilememeketedirler. Bu nedenle ECMIN projesi de “aynı yerde eşit işe eşit ücret“ talebini gerçekleştirmek için bir araçtır. Ve böylelikle yerli ve yabancı işçilerin korunmasında önemli bir hizmet vermektedir.

İletişim:
ecmin@gmx.net