НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Европейската федерация на синдикатите в строителството и дърводобива (EFBH), в която е представен и швейцарския синдикат Униа (Unia), координира създаването на проект, който се финансира от Европейския съюз от началото на 2009 година. Главната цел на проекта е да осигури достъп до точна и лесноразбираема информация за трудовите условия, засягащи работниците от строителния сектор, които са заети или търсят работа в тази сфера в някоя от европейските държави. В основни линии това се осъществява с помощта на многоезична интернет страница (първоначално на полски и английски, в последствие на румънски, а по-късно и на всички останали важни миграционни езици), а също и отчасти посредством брошури, които биват разпространявани както в родната, така и в избраната чужда държава.
Предоставената информация се отнася за заплащането, работното време, надбавките за извънреден труд, нощен труд и др., удръжките за социални застраховки и данъците.
Също така се дават напътствия и възможности за осъществяване на контакт със синдикалните организации, както и адреси за връзка с нейни членове, които владеят съответният роден език на мигрантите.
Интернет страницата е открита на 15-ти юни 2009 год. по време на пресконференция във Варшава.
Синдикати от 15 държави спомагат за събирането на информацията и поднасянето й в лесноразбираем вид.

Предистория

Както и преди, на много строителни обекти в Европа, съществува опасността от дъмпинг на заплатите и социалните придобивки, за което несъмнено допринася и липсата на информация. За много от трудещите се на строителни обекти мигранти, престоят в чужбина е краткотраен, а информацията на родният им език е труднодостъпна. Голяма част от работниците дори нямат ясна представа, какви са условията на труд и как могат да изискват правата си.
За това проектът ECMIN представлява допълнително средство за осъществяването на искането „една и съща работна заплата - за един и същи труд - на едно и също място” и служи едновременно както за защита на местните, така и на чуждестранните работници.

За информация на Е-мейл: ecmin@gmx.net